Топовая тема БУМ-МАРАФОНА: "НДС: взять и отменить"
0252d019d56e0b1e450a3e9c7e04840d.jpg
на правах партнерской программы

Во вторник, 23 июля 2013 г., закончился третий день БУМ-МАРАФОНА.

Если вы не пользуетесь БУМом, а хотите задать вопрос, поспешите - осталось всего два дня работы марафона - 24 и 25 июля. Скачивайте БУМ на buhgalter.ua.

Тема "НДС: взять и отменить" оказалась наиболее популярной среди бухгалтеров за все дниБУМ-МАРАФОНА.Тему просмотрели 1261 человек, в ней задано 116 вопросов.

Предлагаем несколько самых интересных вопросов и ответов по данной теме:

Вопрос: "В какой срок выписываются налоговые накладные?"

Отвечает Максим Попко, старший консультант отдела налогово-юридических услуг компании EY:

"Людмила, это очень хороший вопрос, несмотря на свою кажущуюся простоту. В соответствии с НКУ налоговая накладная должна быть составлена в день возникновения налоговых обязательств. Т. е. в идеале она должна быть выписана в день поставки или оплаты в зависимости от того, что наступило раньше.

В то же время стоит отметить, что НКУ определяет дату возникновения налоговых обязательств по НДС как "дату, которая относится к налоговому периоду", на протяжении которого происходит первое событие.

Такое пространное определение позволяет некоторым налогоплательщикам выписывать все НН по последней дате месяца, утверждая, что этот день также может считаться "днем возникновения налоговых обязательств", поскольку он относится к месяцу поставки. В некоторых случаях такой подход создает риски для покупателей".

Вопрос: "Як підприємству - платнику ПДВ правильно відобразити у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних вартість комісії, яка списується з поточного рахунка обслуговуючим банком. За словами працівника банку, комісія без ПДВ (у виписці це не зазначено). Банк є платником ПДВ. Чи потрібно отримувати податкову накладну на таку послугу банку і якщо так, то як часто - при кожному знятті банком коштів чи раз на місяць?"

Отвечает Игорь Чуфаров, партнер отдела налогообложения и юридических услуг компании EY в Украине:
"Відповідно до ПКУ нарахування банківської комісії за обслуговування поточного рахунка підприємства не є об’єктом оподаткування ПДВ. За загальним правилом операції, які звільнені від оподаткування ПДВ, не вимагають складання податкових накладних. Тому вимагати її від банку недоцільно.

Відповідно до п. 1 розділу IV Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України № 1340 від 17.12.2012 року, відображення таких операцій в Реєстрі проводиться на підставі документів, що підтверджують придбання товарів/послуг. Тому в Вашому випадку доцільно використовувати дані банківської виписки, яка містить інформацію про розмір банківської комісії. Кількість рядків в Реєстрі, що стосуються банківської комісії в такому випадку, залежатиме від інформації, що міститься в банківській виписці".

Вопрос: "Начисляетсяли НДС при оказании услуг нерезиденту на таможенной территории Украины (к примеру обучение группы иностранцев в Украине)? А если начисляется, то по первому событию или при подписании акта об оказании услуг?"

Отвечает Людмила Тимофеева, главный специалист АФ "Контракты-Аудит", аудитор, налоговый консультант, специалист по вопросам налогообложения прибыли и НДС:

"Відповідно до п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Тобто, для того щоб відповісти на Ваше запитання, слід визначити місце постачання послуг відповідно до п. 186.2 ПКУ.
Згідно пп. 186.2.3 місцем постачання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності у зазначених сферах та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів, є місце фактичного надання послуг. Оскільки зазначені Вами послуги надаються нерезиденту на території України, то вони підпадають від оподаткування ПДВ.
Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата послуг, що підлягають постачанню
або
б) дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку (п. 187.1 ПКУ)".

Вопросы и ответы из других тем 23 июля:

Тема: "Каждому делу - особый учет"

Вопрос: "Для облаштування території підприємства придбали квіти, землю, насіння та декоративний фонтанчик. Чи можна віднести вказані витрати до витрат підприємства? Як правильно обліковувати такі витрати?"

Отвечает Виктория Бирюченко, сертифицированный аудитор, директор аудиторской фирмы "МТД Аудит":

"Якщо мова йде про однорічні рослини, то витрати на їх придбання слід відносити до поточних витрат діяльності.
Якщо ж придбані багаторічні рослини та інші елементи декору (фонтан тощо) з терміном використання понад один рік, то їх слід включати до складу ОЗ (бал. рахунок № 10).

Згідно наказу N 507 від 19.08.97 "Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів" квіти, земля, насіння відносяться до 330505 групи ОЗ "Насадження озеленювальні та декоративні". У бухгалтерському обліку вони повинні обліковуватися в складі групи ОЗ "Багаторічні насадження", а декоративний фонтан - у складі групи ОЗ "Інші основні засоби" або у складі групи "Інші необоротні матеріальні активи".

У податковому обліку вказані витрати підлягають включенню до складу інших операційних витрат або підлягають амортизації (у складі груп ОЗ аналогічних до бухгалтерських) в тому випадку, якщо здійснювався благоустрій території в межах, закріплених за підприємствами відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування та наявністю документів, що підтверджують зв’язок понесених витрат з господарською діяльністю. На наш погляд, таким підтвердженням є кошторис витрат на благоустрій території, затверджений наказом по підприємству, та положення про утримання території, прилеглої до виробничих, збутових та адміністративних будівель підприємства. Слід зазначити, що податкові органи в своїх консультаціях не завжди погоджуються з правом підприємства на податкові витрати за понесеними витратами на благоустрій його території, але така позиція податкових органів є занадто фіскальною.

Тема: "Это не трудно - это просто особенно!"

Вопрос: "Чи враховуються у складі податкових доходів курсові різниці щодо кредиту, залученого в іноземній валюті, та відсотків за ним, якщо такий кредит не призначений для використання у межах господарської діяльності?"
Отвечает Виктория Бирюченко, сертифицированный аудитор, директор аудиторской фирмы "МТД Аудит":
"Відповідно до пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 ПКУ визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Оскільки суми заборгованості з отриманого валютного кредиту та нарахованих відсотків за таким кредитом є монетарними статтями балансу, то у відповідності до норм П(С)БУ 21 "Вплив змін валютних курсів" курсові різниці по ним підлягають перерахунку та включенню відповідно: позитивні - до складу доходів, а від’ємні - до складу витрат підприємства як в бухгалтерському, так і в податковому обліку. З таким підходом до відображення курсових різниць по валютним кредитам, отриманим на цілі, не пов'язані з господарською діяльністю, погоджуються і податкові органи (див., наприклад, їх відповідь на це питання в ЄБПЗ у розділі 102.13 "Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті")."

Тема: "Отчетность… Как много в этом слове…"

Вопрос: "Декларация по НДС за март 2013 г. - стр. 25.1 не заполнена, в М.Е.Doc"без помилок" отчет принят, кв. № 2 в порядке, а потом штраф 3 - 5 %, а сейчас - 25 %. Почему и за что?? Как правильно написать письмо-ответ на их запрос? На что делать ссылку?"

Отвечает Александр Буряк, специалист компании PwC:

"Хотим обратить Ваше внимание, что получение квитанции № 2 подтверждает принятие отчетности налоговыми органами, а не правильность ее заполнения. После подачи отчетности, в соответствии со статьей 76 НКУ, такая отчетность подлежит камеральной проверке должностными лицами налоговой службы.

Поскольку заполнение строки 25.1 декларации по НДС влияет на показатель строки 25 "Сумма НДС, подлежащая начислению по итогам отчетного (налогового) периода…", то, следовательно, не заполнение строки 25.1 могло привести к занижению налоговых обязательств компании и повлечь за собой налоговые санкции.

Если данная ошибка не привела к занижению налоговых обязательств по НДС, рекомендуем подать разъяснение в письменном виде через канцелярию налоговой инспекции, в которой поставлена на учет компания.

Напоминаем, задать вопрос в БУМ-МАРАФОН может каждый бухгалтер бесплатно в рамках премьерного показа. Чтобы задать вопрос, необходимо зайти в КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ и оставить вопрос по интересующей теме.

Темы 23 июля привлекли в БУМ-МАРАФОН 2485 бухгалтеров. На вопросы отвечали 11 экспертов БУМа. На данный момент во всех темах размещено 125 ответов, работа над ответами продолжается.

С момента старта в БУМ-МАРАФОН уже вовлечены 13 535 бухгалтеров и задано свыше 650 вопросов.

Полный список ответов за первые три дня МАРАФОНА, а также информацию по всем темам и спикерам-экспертам читайте в КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ БУМа.