За попередніми розрахунками, в першому півріччі 2020 року Укрзалізниця очікує недоотримання доходів від вантажних перевезень в розмірі до 8,4 млрд грн та від пасажирських перевезень в розмірі до 3,3 млрд грн.

Крім цього, у зв’язку з відміною руху пасажирських поїздів та призупиненням ряду бізнес-процесів з метою протидії поширенню коронавірусу, на вимушеному простої знаходиться значна кількість працівників компанії (заробітна плата оплачується на час простою працівників в розмірі 366 млн грн щомісяця).

Критичним стає ризик незадоволення попиту на вантажні та пасажирські перевезення після завершення карантину у зв’язку із недофінансуванням.

Усунення цих ризиків можливе за рахунок державної підтримки залізничного транспорту та таких заходів:

1. Прийняття нової редакції закону "Про залізничний транспорт" та підзаконних актів

Прийняття законопроекту та підзаконних нормативно-правових актів є ключовою передумовою для виконання Угоди про асоціацію з ЄС в частині імплементації Директив ЄС щодо відкриття ринку залізничних перевезень.

2. Фінансування збитків від пасажирських перевезень з державного та місцевих бюджетів

Залізничні пасажирські перевезення є збитковими та фінансуються за рахунок доходів від вантажних перевезень на близько 13 млрд. грн на рік.  

Практикою ЄС, що передбачено Директивами, які Україна має імплементувати відповідно до Угоди про Асоціацію з ЄС, є укладення договорів на організацію суспільно важливих перевезень між центральними/місцевими органами влади та перевізниками, за якими мають компенсуватись збитки перевізників та забезпечуватись обгрунтований рівень прибутку.

3. Фінансування інвестицій у залізничний транспорт з державного бюджету

З метою задоволення потреб держави у безпечних та якісних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування залізничного транспорту необхідно виділити бюджетні кошти для потреб залізничного транспорту у 2020 році в сумі 10 млрд грн, у тому числі за напрямками:

- оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів – придбання пасажирських вагонів та електропоїздів;
- для потреб колійної інфраструктури з метою збільшення пропускної спроможності та запобігання припиненню руху по вузьким місцям.

4. Компенсація перевезень пільгових категорій пасажирів

Крім цього, не в повній мірі компенсуються пільгові перевезення пасажирів.

За даними станом на 01 квітня 2020 місцевими бюджетами передбачена субвенція на відшкодування за пільгові перевезення окремих категорій громадян в розмірі 107,9 млн грн, перевезено пільгових категорій громадян на суму 658,9 млн грн, отримано компенсацію 118,4 млн грн, заборгованість складає 540,5 млн грн (82%).

5. Відміна податку для земель залізничного транспорту

Укрзалізниця сплачує 4 млрд грн в рік земельного податку, що, у свою чергу, значно збільшило собівартість залізничних перевезень та відповідно змушує ініціювати підвищення тарифів на залізничні перевезення, а також створює економічно необґрунтоване заниження рентабельності діяльності залізничного транспорту та зменшує інвестиційну привабливість галузі.

6. Відміна акцизного збору на паливо, що закуповується для потреб тяги, чи спрямування частки надходжень з Дорожнього фонду на оновлення залізничної інфраструктури та тяги.

Протягом 2020 року заплановано використати дизельного палива 323 300 тон на суму 9,6 млрд грн (без ПДВ), в тому числі частина акцизного податку в цій сумі складає 1,6 млрд грн.

7. Створення нормативних передумов для довгострокового інвестиційного планування.

Внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 3 жовтня 2012 року №899 "Про порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження річних фінансових планів у встановленому порядку", що дасть змогу фінансування інвестиційних проєктів, затверджених Інвестиційним планом, у разі відсутності затвердженого фінасового плану Укрзалізниці.

Необхідно створити умови для вдосконалення механізму закупівель забезпечення їх прогнозованості та надійності шляхом надання правових підстав для здійснення витрат на капітальні інвестиції за укладеними довгостроковими договорами відповідно до затвердженого інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3-5 років), розпочаті у попередні періоди, що є стратегічною складовою розвитку об’єктів транспортної галузі та економіки країни в цілому.

Скасування податків, державна підтримка та інвестиції є рецептом порятунку Укрзалізниці в умовах економічної кризи та призупинення пасажирських перевезень.