Економічний успіх країни залежить від багатьох факторів. Класична економічна теорія наголошує, що саме природні ресурси, продуктивність праці та капітал, визначають успіх країни. Неокласики наголошують на інноваціях, технологіях та підприємництві. Я думаю, як з першим, так і з другим, в Україні немає особливих проблем. Україна багата на природні ресурси, а люди - працьовиті та підприємливі.

Тоді чому ж Україна і досі не є економічно успішною країною? Та й загалом, чому зміни в нашій країні відбуваються так повільно?

Варіанти виходу з ситуації

Відповідь не це запитання частково можна знайти у книзі Дарона Аджемоглу та Джеймса Робінсона - "Чому нації занепадають?". Її основна думка полягає у тому, що економічний успіх країни залежить від ефективності політичних та економічних інституцій. Наголос саме на інклюзивних інституціях, які передбачають рівну участь громадян в прийнятті політичних та економічних рішень.

Ще один фактор, який не менш важливий для розвитку країни - це людські цінності. Цінності – це наші глибинні переконання, наші уявлення про те, що є правильним, а що - ні. Саме цінності впливають на вибір інституцій. Яскравий приклад - це Протестантська Реформація в Європі. У книзі "Реформація: Успіх Європи і шанс для України", я та Нобелівський лауреат з економіки Вернонон Сміт, показали, як зміна цінностей привела до зміни інституцій, що у свою чергу мало глибокий вплив на економічний і політичний розвиток Європи.

Внутрішні проблеми

В Україні проблема як з інституціями, так і з цінностями. І саме це, на мою думку, створює замкнене коло по якому рухається Україна. Погані інституції спотворюють людські цінності. У свою чергу, погані цінності формують погані інституції. Інакше кажучи, люди впливають на систему, а система - на людей.

На жаль, сучасні українські інституції уповноважують правлячу еліту експлуатувати інших. Існує сотні різних правил, субсидій, преференцій, які допомагають олігархам отримувати надприбутки. Як розв'язати цю проблему? Потрібно створити максимальну економічну свободу та зробити рівні правила гри (без преференцій) для усіх суб’єктів ринку, знизити податки, скоротити державний апарат та державне фінансування неефективних державних структур, та повністю оновити судову систему.

Проте, запитання полягає в тому, хто буде впроваджувати ці реформи та змінювати інституції в Україні. Звичайно - люди. Але це повинні бути люди з правильними цінностями.

Джерело всіх проблем

Нажаль, більшість українських цінностей сформувалися в період, коли Україна була частиною Радянського Союзу. Як наслідок, маємо суспільство з дуже низьким рівнем довіри як до влади, так і до один одного. Третина українців вважають, що корупція та хабарництво, - це частина українських суспільних традицій. Більшість людей не хоче брати на себе відповідальність за суспільство, керуючись гаслом "моя хата з краю, нічого не знаю".

Як змінити ці цінності? Непросто. Змінити цінності до якоїсь міри навіть складніше, ніж змінити інституції. Адже цінності формуються ще з молодого віку під впливом як сім'ї так і суспільства. Тут особливу роль повинні відігравати якісна освіта, церква, сімейне та шкільне виховання. В свій час Вінсент Піл сказав: "змініть ваші думки, і ви зміните ваш світ".

Підсумовуючи, зміни в Україні відбуваються повільно тому, що є дві фундаментальні проблеми, - погані інституції та неправильні цінності. Це створює замкнене коло, яке дуже важко розірвати. Для того, щоб його розірвати потрібно паралельно змінювати як інституції, так і свідомість українців.