Після поступового відновлення протягом трьох попередніх років, за підсумком 2019 року обсяги випуску промисловості скоротилися на 1,8%. У грудні падіння прискорилось до 7,7%, (з "мінус" 7,5% у листопаді 2019-го).

Є низка факторів, які зумовили такі результати роботи промисловості за рік і поглиблення падіння в 4 кварталі зокрема.

Сировинна модель

Переважання сировинної продукції історично роблять украънську промисловість вкрай чутливою до змін на зовнішніх ринках. Падіння промислового виробництва на багатьох ринках, у тому числі і в Європі (у середньому, річні темпи падіння обсягів промисловості в країнах ЄС за перші 11 місяців 2019 року становили 0,8%) - наслідок посилення торговельних війн у світі в 2019 році.

Крім того, суттєво впали ціни на чорні метали – у середньому на 10-15%, порівняно з 2018 роком. У результаті, металургійне виробництво зменшилося на 3,1% за рік (на 10% у грудні), що мало найбільший внесок у загальне падіння промисловості.

Вплив США

Негативну зовнішню кон’юнктуру підсилили протекціоністські заходи з боку США, за якими слідували кількісні обмеження ЄС та Єгипту, нові торговельні обмеження з боку Росії, введені в дію наприкінці 2018 року. Останній чинник найбільше вдарив по машинобудуванню, випуск якого зменшився за рік на 5,6%.

Проблеми з логістикою

Ускладнились проблеми з логістикою. У минулому році суттєво зросло навантаження на чорноморські порти. Причина - збільшення перевалки зерна, вугілля та металів, які переорієнтовувалися із європейського напрямку та азовські порти. У результаті виникали постійні "вузькі місця" як у самих портах, так і на під’їзді до них залізничним та автомобільним транспортом.

Погода

Теплі погодні умови були вагомим чинником скорочення попиту на енергоресурси (поряд з падінням виробництва у галузях - основних споживачах енергії) і відповідного падіння в постачанні електроенергії - газу та пари - на 4,1% (і на 15,7% у грудні).

Врожай

Менший врожай цукрових буряків, фруктів та овочів мав важливий вплив на харчову промисловість, зростання обсягів випуску якої уповільнилося до 0,2%.

Звичайно, негативний вплив цих факторів суттєво підсилювався зниженням цінової конкурентоспроможності вітчизняних підприємств через зміцнення обмінного курсу та високі темпи підвищення заробітних плат внаслідок високої конкуренції між роботодавцями на ринку праці.

У таких умовах, розуміючи загострення конкурентної боротьби та необхідність технологічного переозброєння, у минулому році промислові підприємства масово проводили модернізацію.

За перші 9 місяців капітальні інвестиції в добувній промисловості зросли на 34%, у постачанні електроенергії та газу – на 38%, у харчовій промисловості – на 42%, у металургії – на 34%. До речі, проведення капітальних ремонтів і оновлення ліній, теж певним чином гальмувало роботу і знижувало показники цих галузей, водночас створюючи підґрунтя для майбутніх результатів.

І на завершення хочу показати, що насправді з промисловістю не все так погано. І якраз гарні результати демонстрували окремі високотехнологічні галузі – фармацевтичне виробництво зросло на 5,1%, виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 4,3%, хімічне виробництво – на 3,3%. Саме ці галузі мали змогу ефективно конкурувати на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Сподіваюсь, що поточні та майбутні інвестиції забезпечать нам все більше і більше таких конкурентних виробництв.

Промпроизводство в Украине сократилось. Курс - не главная причина