Почитала різні заяви і публікації щодо законопроєкту 3739 "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі", а простими словами - про локалізацію. Декілька думок щодо економічної стратегії України, торговельної політики, угод СОТ та Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС.

Про порушення, виключення та гнучкість

Будь-які заходи в міжнародній торгівлі, які запроваджуються, повинні:

- мати дуже чітке економічне обгрунутвання, в тому числі оцінку впливу на економіку України;
- має бути розуміння, як ці заходи сприяють досягненню цілей, закріплених в економічній стратегії та торговельній політиці (якщо, звісно, стратегія і політика є);
- має бути чітко зазначено, якими винятками міжнародних угод керуємось при їх запроваджені, та описано відповідності заходів та обставин їх запровадження;
- має бути строк застосування таких заходів;
- чітко комунікуватись нашим торговельним партнерам.

Тому не варто сліпо кричати "про порушення угод" чи навпаки говорити, що угоди чогось не дозволяють, так як і говорити,  що все дозволено. Наголошую ще раз, потрібна економічна логіка, правильні інструменти та аргументація.

При запроваджені будь-яких заходів, слід аналізувати економічний вплив запровадження законопроєкту.

Це окрема і складна рообота, яка обов'язково має проводитись як авторами законопроекту, так і провідними think-tanks.

Ідеально було, якби її проводили в рамках розробленої і затвердженої економічної стратегії та торговельної політики (тоді можна аналізувати і кумулятивний ефектт заходів, як вони сприятимуть досягненню місії і цілей закладених в стратегії).

На жаль, не бачу такого аналізу в пояснювальній записці до законопроєкту 3739. Вже починають зявлятись аналізи від think-tanks.

Щодо Угоди СОТ та Угоди ПВЗВТ з ЄС

Насамперед, дійсно ці угоди місять положення, що забороняють запровадження різних обмежувальних заходів. Проте, ці угоди також містять винятки з цих правил.

Тому вкрай важливо розуміти, чи відповідають заходи або обставини їх впровадження закріпленим виняткам, та відображвати відповідну аргументацію у законопроєктах, пояснювальних записках та супровідних документах. А також комунікувати цю агрументацію нашим торговельним парнерам.

На жаль, в законопроекті  про локалізацію та пояснювальній записці до нього, не відображено винятків, на які опираються його автори, як і аргументації щодо їх застосування.

Зверну увагу на наступні положення угод:

- статтю XXI ("Винятки з міркувань безпеки") GATT 1994, статтю XIV bis GATS, статтю XXIIII GPA та статтю 23 TRIPS Agreement.
- п. 23.2 Домовленості про правила та процедури вирішення спорів (в рамках СОТ)
- стаття 472 Угоди про асоціацію Україна - ЄС.