24 грудня уряд прийняв Державну політику у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць.

Основні напрямки

- розвиток національної економіки, як основи для забезпечення продуктивної зайнятості та створення нових робочих місць;
- стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості;
- забезпечення створення гідних умов праці та детінізація відносин у сфері зайнятості населення;
- розвиток системи професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечення створення умов для професійного навчання впродовж життя;
- забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці. Сприяння зайнятості молоді;
- реформування Державної служби зайнятості та забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці;
- забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері трудової міграції.

Стан ринку праці

Сучасний ринок праці України характеризується наявністю комплексу проблем, серед яких: скорочення пропозиції робочої сили та зростання попиту на неї, низький рівень заробітної плати, брак високопродуктивних робочих місць, невідповідність професійних та загальних компетентностей працівників потребам роботодавців, тіньова зайнятість населення.

Кризові процеси в національній економіці у 2014 і 2015 роках, спричинені тимчасовою окупацією частини територій України внаслідок збройної агресії Російської Федерації, призвели до падіння економіки та згортання виробництва. Це зумовило появу негативних тенденцій на ринку праці, зокрема зростання кількості безробітного населення.

Загалом за період з 2014 по 2015 рік кількість економічно активного та зайнятого населення України у віці 15—70 років різко зменшилась: економічно активного населення — із 19,9 млн осіб у 2014 році до 18,1 млн осіб у 2015 році (на 1,8 млн осіб); зайнятого населення — із 18,1 млн осіб до 16,4 млн осіб (на 1,7 млн осіб).

З 2015 по 2017 рік кількість економічно активного та зайнятого населення продовжувала зменшуватися уповільненими темпами і досягла у 2017 році 17,9 і 16,2 млн осіб відповідно.

Водночас у 2015—2017 роках кількість безробітного населення у віці 15—70 років, за методологією Міжнародної організації праці, становила 1,7 млн осіб, рівень безробіття зріс з 9,1%  у 2015 році до 9,5% — у 2017 році.

У 2016 і 2017 роках ситуація в Україні стабілізувалась, національна економіка почала демонструвати стабільне зростання. Це позитивно вплинуло на сферу зайнятості населення та ринок праці, проте рівня 2014 року не вдалося досягнути.

У 2018 році порівняно з 2017 роком середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років зросла на 85 100 осіб і становила 17,9 млн осіб. Рівень економічної активності населення України у віці 15—70 років зріс із 62% до 62,6% населення відповідного віку.

Кількість зайнятого населення України у віці 15—70 років зросла на 204 500 осіб та досягла 16,4 млн осіб. Рівень зайнятості населення України у віці 15—70 років зріс із 56,1% до 57,1% населення відповідного віку. Кількість безробітного населення, за методологією Міжнародної організації праці, у віці 15—70 років зменшилась на 119 400 осіб до 1,6 млн осіб. Рівень безробіття населення у віці 15—70 років знизився з 9,5% до 8,8% економічно активного населення відповідного віку.

Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, рівень безробіття в Україні залишається на високому рівні — 8,8% у 2018 році. Найвищий рівень безробіття спостерігався у Луганській (15,1%), Донецькій (14%), Кіровоградській (11,6%), Волинській (11,4%) та Полтавській (11,2%) областях.

Найбільший попит роботодавців на працівників спостерігається у переробній промисловості (19,8% загальної кількості вакансій), оптовій та роздрібній торгівлі (16,1%), сільському, лісовому та рибному господарстві (10,4%) і транспорті (9%).