В листопаді 2019 року Державна служба статистики зафіксувала падіння промисловості на 7,5% у порівнянні з попереднім місяцем. Якщо врахувати, що у листопаді календарних і робочих днів було менше, то падіння виробництва складає 6,9%. За період січень-листопад 2019 року індекс виробництва промислової продукції зменшився на 1,2% у порівнянні до січня-листопаду 2018 року. Проте, навіть це свідчить про проблеми у стані національної економіки.

Якщо проаналізувати вплив чинників на індекс промислового виробництва за останній місяць, то в розрізі видів економічної діяльності його зниження відбувалосяза рахунок наступного впливу:

- зменшення металургійного виробництва на 12,6%, індекс промислової продукції зменшився на 1,84%;

- зменшення видобутку металевих руд на 5,6% індекс знизився на 0,37%;

- зменшення видобутку кам'яного та бурого вугілля на 8,2% індекс зменшився на 0,28%;

- зменшення виробництва коксу та коксопродуктів на 10,9%, індекс зменшився на 0,2%.

Скорочення виробництва у цих видах діяльності обумовлюється ситуацією на світових ринках, зокрема зменшенням ціни на чавун, сталь та готовий прокат у середньому, на 12%, збільшення тарифів на передачу електроенергії та суттєвого укріплення національної валюти на 15%.

- зменшення виробництва харчових продуктів на 9,1%, призвів до зменшення індексу виробництво промислової продукції  на 1,61%.

Виробництво харчових продуктів переважно є сезонним, проте темпи зменшення цього показника в листопаді 2019 року значно перевищує це значення у попередні роках, що обумовлюється значним укріпленням національної валюти, що відповідно призвело і до зростання імпорту, зокрема молока і молочних продуктів на 49,8%, овочів на 92,8%, продуктів з м’яса та риби на 26,8%, готових продуктів з зерна на 27,6%.

- падіння машинобудування на 5,2% призвело до зменшення індексу на 0,38%.

Зокрема, спостерігається падіння у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції на 26,1%, що також обумовлено зниженню конкурентноспроможності української продукції внаслідок суттєвої ревальвації національної валюти.

- зменшення виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції на 8,4% призвів до зменшення індексу на 0,31%.

Зокрема, виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей впало на 20,7%, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу на 11,3%. Причини цього треба досліджувати окремо, адже динаміка спостерігається не перший рік.

В цілому за одинадцять місяців 2019 року найбільший внесок у падінні індексу промислової продукції зробили наступні галузі:

- зменшення металургійного виробництва на 2,8% зменшило індекс на 0,41%;

- зменшення машинобудування на 4,8%, зокрема, виробництво електричного устаткування на 20,8%, зменшило індекс на 0,36%;

- зменшення виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів на 26,1%, зокрема, виробництва вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів на 28,3%, призвело до зменшення індексу виробництва промислової продукції на 0,31%;

- зменшення виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи на 11,1% призвело до зменшення індексу на 0,3%;

- зменшення виробництво, передача та розподілення електроенергії на 2,2% зменшило індекс на 0,29%.

З цих даних, можна зробити висновок, що падіння промислового виробництва стосується не лише видобувних галузей, а і виробництва продукції з високою доданою вартістю та видів економічної діяльності, де традиційно переважала українська продукція. Зокрема виробництво харчових продуктів.

Об’єднуючим і ключовим фактором падіння промвиробництва є необґрунтоване укріплення національної валюти. Це обумовлено політикою Національного банку, який тривалий час тримає високу облікову ставку, тим самим тримаючи високий рівень кредитних ставок, а також політикою відсутності належних кроків щодо скуповування іноземної валюти, яка заходить від нерезидентів на покупку державних цінних паперів.

Можна констатувати, що Нацбанк не лише не виконує одну з своїх основних функцій, що передбачена статтею 6 закону "Про Національний банк України", а саме: сприяти додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримувати економічну політику Кабінету Міністрів України, а його дії та бездіяльність призводять до зворотного ефекту.

Перші кроки спрямовані на зміну цієї політики Нацбанк вже зробив, зокрема, керівництво банку разом з представниками уряду почали проводити регулярні робочі зустрічі. Крім цього за останній місяць викупив $1,6 млрд, що стабілізувала ситуацію на валютному ринку, проте ця політика має бути послідовною, а не ситуативною. Крім цього облікова ставка має бути знижена до розміру менше 10%, що призведе до зниження інших ставок та зробить кредитування для промисловості більш доступним.

Слід зазначити, якщо політика НБУ та уряду не буде відкоригована, то падіння промисловості буде лише першим негативним дзвіночком. Наступними наслідками буде падіння рівня заробітних плат і зростання безробіття, що частково вже спостерігається. Зокрема, Державна служба статистики зафіксувала у листопаді 2019 року зменшення номінальної заробітної плати на 2,1%. Думай-те.