Створення наглядової ради аеропорту Бориспіль - ніщо інше, як виклик часу. Світ швидких рішень потребує гнучкого підходу до корпоративного управління. Особливо у державному секторі, де досі зберігаються складні бюрократичні механізми регулювання.

У більшості розвинених країн світу управління підприємством здійснює не державний регулятор. Адже до функцій органів виконавчої влади входить зовсім не організація управління підприємствами, а формування галузевої політики. Фактично державні інституції не можуть виступати профільними менеджерами у тій чи іншій галузі.

За світовою практикою цю функцію виконує професійний менеджмент – наглядова рада, яка здійснює стратегічне управління роботою підприємства та забезпечує його якісний економічний розвиток. 

Про склад та повноваження

Формування наглядової ради ДП МА Бориспіль передбачено Законом про управління об’єктами державної власності та закріплено окремою постановою Кабміну від 10 березня 2017 року. Нормативні документи передбачають введення наглядових рад як органу управління в державних підприємствах та в акціонерних товариствах з часткою власності держави 50+%. У свою чергу Міністерство інфраструктури прийняло низку розпорядчих документів, згідно з якими аеропорт вніс зміни до статуту та визначив наглядову раду органом управління. Відповідні зміни внесено у 2018 році.

До компетенцій колегіального органу управління входитиме формування політики управління аеропортом, погодження та контроль реалізації його стратегії розвитку, контроль фінансово-господарської діяльності, забезпечення ефективності внутрішнього аудиту. Згідно з положенням Міністерства інфраструктури України наглядову раду Борисполя буде сформовано з п’яти чоловік. Три з них - незалежні члени ради, їх відбір передбачено на відкритому конкурсі Кабінету міністрів України. Це мають бути галузеві професіонали з досвідом управління великими підприємствами, зокрема компаніями авіаційного сектору.

Обов’язкова вимога до незалежних членів наглядової ради – непричетність до управління будь-якими підприємствами/компаніями на тому самому або суміжних ринках. Тобто, дані представники не можуть бути представниками як менеджменту аеропорту Бориспіль, так і будь-якої компанії авіаційної галузі України. Ще два представники – це вповноважені особи від держави, яких визначатиме уряд.

Форма роботи

Після формування складу буде обрано корпоративного секретаря та голову наглядової ради. Рада має сформувати річний план роботи, який узгоджуватиметься з Міністерством інфраструктури. Згідно з постановою Кабміну №668 про порядок оплати послуг членів наглядової ради, обсяг річної винагороди залежатиме від розміру річного чистого доходу підприємства.

Затверджено такі пропорції оплати:

  • чистий дохід до 316 млн грн – максимальна базова винагорода до 206 тис грн (на рік);
  • від 316 до 949 млн грн – до 548 тис грн;
  • від 949 млн грн до 3,2 млрд грн доходу – до 932 тис грн;
  • від 3,2 млрд до 9,5 млрд грн доходу – до 1,37 млн грн;
  • від 9,5 млрд до 31,6 млрд доходу – до 1,8 млн грн
  • понад 31,6 млрд грн чистого доходу – до 6,3 млн грн

Відповідні витрати враховано у фінплані аеропорту Бориспіль на 2019 рік, виходячи з річного чистого доходу в 3,93 млрд грн.

Організаційною формою роботи органу управління будуть щоквартальні засідання. Передбачено також позачергові засідання залежно від ініціативи членів наглядової ради та державного регулятора. В наглядовій раді аеропорту обов’язковими будуть два комітети: номінаційний та комітет з внутрішнього аудиту. Комітет мають формувати мінімум три члени наглядової ради, а головою обиратися виключно її незалежний представник. При цьому, наглядова рада може формувати й інші комітети відповідно до поточних потреб.

Очікування та реалії

22 травня Кабінет Міністрів затвердив склад Наглядової ради аеропорту Бориспіль. Першочергові очікування від роботи даного органу: колегіальність та оперативність при прийнятті важливих управлінських рішень, а також професійний стратегічний розвиток аеропорту. Так, передбачається, що вирішення принципових питань може відбуватися в рамках термінових, позачергових засідань наглядової ради за ініціативою членів наглядової ради аеропорту.

Проте, поки зарано говорити, що наглядова рада допоможе швидко виправити всі сучасні вади управління держпідприємством. Особливості процедур погодження планів розвитку та, зокрема, фінансового плану аеропорту і після запуску роботи наглядової ради передбачають вагому участь державного регулятора. Ми сподіваємося, що запуск роботи наглядової ради аеропорту Бориспіль стане першим кроком реформ, який стимулюватиме подальші важливі зміни в сфері корпоративного управління підприємством.