Бізнес вперше з початку великої війни оптимістично оцінив перспективи економічного розвитку
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Бізнес, попри активні бойові дії, вперше з початку повномасштабної війни очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців. Про це свідчать результати опитування керівників компаній у другому кварталі 2023 року, інформує Нацбанк.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

На тлі відновлення енергосистеми, поступового пожвавлення внутрішнього попиту та зміцнення курсу гривні респонденти очікують зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Одночасно поліпшилися інфляційні та курсові очікування. Індекс ділових очікувань підприємств виріс до 104,5%, порівнюючи з 91,2% у першому кварталі 2023 року. Поліпшення оцінок відбулося в підприємств усіх видів економічної діяльності (ВЕД), а також за всіма складовими індексу.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес прогнозує стрімке зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Зростання очікують підприємства всіх напрямів і видів економічної діяльності, розмірів за кількістю працівників та більшості областей.

46,6% опитаних підприємств вважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 15,3%. На думку 88,4% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії.

Натомість дещо послабився вплив "курсового фактора" та "витрат на виробництво". Очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,43 грн/$ (у попередньому кварталі – 42,18 грн/$). 44,3% респондентів (порівнюючи  з 19,7% у першому кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40,00 грн/$.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Попри пом’якшення четвертий квартал поспіль оцінок респондентів щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств, загальна оцінка залишається негативною: баланс відповідей становив "мінус" 11,1% відносно з "мінус" 16,9% у першому кварталі.

Водночас вперше за п'ять кварталів позитивними є очікування респондентів щодо змін фінансово-економічного стану підприємств. Поліпшення очікують підприємства всіх напрямів діяльності та розміру за кількістю працівників, переважної більшості областей та видів діяльності. Учасники опитування суттєво посилили очікування щодо збільшення обсягів реалізації продукції, зокрема на зовнішньому ринку.

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх ВЕД, найбільше – будівництва, переробної промисловості та торгівлі.

Уперше за п’ять кварталів підприємства надали позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, та суттєво послабили песимістичні оцінки щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, продовжують поліпшувати свої очікування щодо збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців. Найвищі очікування мають підприємства транспорту та зв’язку, а також будівництва. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, дещо зросла і становить 23,1% відносно з 21,3% у попередньому опитуванні.

Респонденти суттєво послабили свої прогнози щодо скорочення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 3,8% (у першому кварталі – "мінус" 16,4%). Підприємства транспорту і зв'язку та переробної промисловості найбільше пом’якшили негативні оцінки. Водночас респонденти будівельних, торговельних підприємств, а також підприємств інших видів діяльності очікують збільшення кількості працівників.

Учасники опитування очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 44,6%, порівнюючи з 35,3% у першому кварталі. На тлі послаблення очікувань підприємств щодо потреби в позикових коштах найближчим часом частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зменшилася і становить 30,0% (у першому кварталі – 35,4%).

Як і раніше, підприємства, що планують залучати кредити, надають перевагу кредитам у національній валюті – 79,2% (у першому кварталі – 79,7%). Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі ставки – 49,7% відповідей. Водночас найбільше посилився вплив фактора "наявність інших джерел фінансування" – на 5,5 в. п. – до 42,0%. Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, майже не змінилася і становить 7,3% відносно з 7,4% у попередньому кварталі.