Захист інтелектуальної власності: форми, види, право

На правах реклами

Уявіть ситуацію: ви написали оригінальний текст, наприклад, про it право, який планували видати як книгу. Дали його почитати своєму давньому знайомому, щоб отримати зворотний зв'язок. Проходить певний час і цей ваш знайомий зникає: не відповідає на дзвінки, повідомлення тощо. А згодом ви бачите, як він у своїй соціальній мережі анонсує, що видав книгу про it право. І це ні що інше, як ваші напрацювання — ваш твір, але під його іменем. 

Як бути у цій ситуації? Як захисти свою інтелектуальну власність? Спробуємо розібратися. 

Що таке інтелектуальна власність?

Якщо говорити мовою закону, то інтелектуальна власність — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності (повне визначення в ст. 418 ЦКУ). 

Простими словами, якщо письменник написав твір, або ж винахідник винайшов пристрій  — вони вправі володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Інші особи, які б хотіли використовувати їхні доробки, можуть це робити лише за узгодженням з ними (крім випадків, визначених законодавством).

У змодельованій ситуації, автор оригінального тексту про it право (нехай це буде it юрист), не давав згоди своєму знайому використовувати його твір. При чому закон чітко визначає, що слід розуміти під "використанням твору" У ст. 441 ЦКУ вказано, що це:

 1. опублікування (випуск у світ);

 2. відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

 3. переклад;

 4. переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

 5. включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

 6. публічне виконання;

 7. продаж, передання в найм (оренду) тощо;

 8. імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

Але як зрозуміти, що цей it юрист набув права інтелектуальної власності на твір (у нашому випадку авторського права)? 

На це нам теж закон дає чітку відповідь: воно виникає у його автора в момент створення твору (ст. 437 ЦКУ). 

Однак якщо брати ширший контекст (а не тільки кейс про книгу) — то творець повинен також мати документальне підтвердження (патент, свідоцтво, ліцензійний договір тощо). Це дозволить належним чином захистити свою інтелектуальну власність. 

На що розповсюджується право інтелектуальної власності

Важливо розуміти, що інтелектуальна власність містить в собі особисті немайнові та (або) майнові права. Це означає, що автор твору, окрім всього іншого, може вимагати зазначення свого імені (або забороняти це робити), обирати псевдонім та претендувати на недоторканність твору.

Об'єкти, на які розповсюджується інтелектуальна власність, можна умовно розділити на три групи:

 • авторського і суміжних прав (літературні та художні твори; ІТ-програми, мобільні застосунки, бази даних, фонограми, відеограми тощо);

 • здобутки науково-технічної діяльності (наукові відкриття; винаходи, корисні моделі тощо);

 • комерційні позначення (торговельні марки, фірмові найменування, комерційні таємниці тощо).

Форми захисту авторського права та інтелектуального права власності

Є дві форми захисту  інтелектуальної власності: 

 • юрисдикційна;

 • неюрисдикційна. 

Якщо говорити про другу, то простими словами це означає, що людина може спробувати захистити себе сама. Наприклад, повідомити порушника, що він порушив її інтелектуальну власність. Спробувати вирішити все мирним шляхом, провести переговори, або ж вимагати від нього виправити ситуацію (наприклад, видалити авторське фото тощо). 

Але, як показує практика, часто порушники ігнорують такі звернення. В такому випадку найкращою формою захисту є юрисдикційна, а саме звернення за правовою допомогою. Закон чітко вказує, що кожна особа може звернутися до суду за захистом. 

Зважаючи на те, що у змодельованій ситуації знайомий ігнорував автора — найефективнішим варіантом буде саме звернення до суду. 

Види відповідальності

За порушення права інтелектуальної власності може настати цивільно-, адміністративно-, та кримінально-правова відповідальність.  

Якщо брати до уваги саме кримінальну, то вона може настати тоді, коли таке порушення завдало матеріальної шкоди у значному розмірі. Тобто, якщо у 20 і більше перевищило рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (ст. 176 КК України). 

Висновок

Тож підсумовуючи, у ситуації з it юристом  він може бути визнаним творцем свого твору, претендувати на його недоторканість та перешкоджати будь-якому посяганню на нього. А якщо це станеться — звернутися до суду задля притягнення винних осіб до відповідальності й встановлення справедливості. 

Тому знати свої права — дуже важливо для кожної людини, незалежно від того юрист ви, музикант чи винахідник.