RU

Реформа Укроборонпрому триває. Вже ухвалено ключовий закон. Але можуть виникнути нюанси

Реформа Укроборонпрому триває. Вже ухвалено ключовий закон. Але можуть виникнути нюанси

руководитель программы "ВПК и оборона" Украинского института будущего
18.08.2021, 17:24

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3822, який розблоковує реформу системи управління оборонно-промисловим комплексом. Тепер все піде як по маслу?

Сьогодні у стрічці новин багато хто підтримує реформу державного концерну Укроборонпром.

Давно не секрет, що політика формується у соціальних мережах, політики народжуються у соціальних мережах, реформи здійснюються у соціальних мережах. Але реформа Укроборонпрому вийшла далеко за межі простого обговорення. Реформа  невідворотна, а результати будуть залежати від людей, які впроваджуватимуть її в життя.

Багато років Укроборонпром був синонімом корупції, злодійства та символом повсюдного кумівства. У суспільстві склалася думка, що чесні люди в принципі не могли потрапити в систему концерну. І кожен, навіть очевидний та безсумнівно позитивний здобуток керівництва оборонно-промислового комплексу, нівелювався у свідомості громадян гучними скандалами, пов’язаними із конкретними керівниками державних підприємств.

Отже, слід зазначити, що реформа системи управління оборонно-промисловим комплексом критично важлива, а запит на неї в суспільстві назрівав роками.

Команда Укроборонпрому доклала без перебільшення титанічних зусиль, щоб втілити цю роботу в життя. Вже сьогодні, до отримання результатів самої реформи, представники нової команди заслуговують на подяку за те, що не злякались такого виклику.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який наразі чекає на підписання президентом.

Власне, закон розблоковує можливість реформування галузі, надаючи Концерну виключні повноваження у частині здійснення реформи. Але виключні повноваження – це завжди спокуса ними зловживати.

Для того аби орієнтуватися в інструментах майбутньої реформи було цікавіше, викладемо можливі наслідки імплементації норм законопроєкту №3822 у стилі дитячої книжки "Шкідливі поради".

Виходити будемо з припущення, що закон буде опубліковано у тому вигляді, у якому його підписав спікер Верховної Ради.

Отже, "Слухняним дітям не читати, читати тільки неслухняним".

1. Якщо ТИ хочеш, щоб на роботі ти не підпорядковувався тим правилам, що й решта, іди працювати в Укроборонпром.

Цей закон визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, зокрема казенних підприємств, що входять до його складу, - у господарські товариства, управління і розпорядження їхнім майном (Преамбула Закону).

2. Якщо ТИ бажаєш, щоб твій друг був керівником одразу всіх підприємств оборонно-промислового комплексу, то візьми його до себе в Концерн на роботу і признач головою всіх комісій з реорганізації підприємств.

На підставі рішення про реорганізацію на підприємстві створюється комісія з реорганізації (у разі злиття, приєднання, поділу) або комісія з виділу (у разі виділу), більшість членів якої мають складати представники уповноваженого суб’єкта управління та до складу якої включається не менше одного представника суб’єкта управління. Головою комісії є представник уповноваженого суб’єкта управління (ч. 2, ст. 10 Закону).

Відповідно до чинного законодавства, управління підприємством під час його реорганізації здійснюється комісією з реорганізації, у якої немає обов’язку делегувати будь-які повноваження чинному директору. У голови комісії з реорганізації відсутні обмеження щодо сумісництва декількох посад.

3. Якщо ТИ хочеш керувати державними активами, але ніколи не платити гроші до державного бюджету, забери всі кошти державних підприємств собі та витрачай на себе. А державі потім скажеш, що в тебе не залишилось.

Акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів до державного бюджету з чистого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства не пізніше 1 вересня року, що настає за звітним (ч. 10 ст. 3 Закону).

Статутний капітал акціонерного товариства формується за рахунок майна, закріпленого за державним концерном "Укроборонпром"; пакетів акцій (часток у статутному капіталі) господарських товариств у оборонно-промисловому комплексі (ч. 1 ст. 4 Закону).

Отже, власником  державних пакетів акцій підприємств ОПК стає концерн, що виключає обов’язок таких підприємств сплачувати частину чистого прибутку до державного бюджету. Тепер така частина у формі членського внеску або дивідендів буде сплачуватись Концерну. А Концерн, зі свого боку, буде платити дивіденди державі.

4. Якщо хтось не хоче віддавати своє майно ТОБІ, то просто прийми рішення його відібрати, адже ТОБІ його дуже сильно хочеться.

Для підготовки підприємства до перетворення уповноважений суб’єкт управління … здійснює заходи з безоплатної передачі майна підприємства та господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі…

Безоплатна передача об’єктів державної власності від одного підприємства до іншого або до уповноваженого суб’єкта управління … не потребує погодження з Фондом державного майна України і трудовим колективом підприємства.

У порядку, визначеному Кабінетом міністрів України для безоплатної передачі об’єктів державної власності, за рішенням уповноваженого суб’єкта управління від одного підприємства до іншого може бути передано будь-яке майно підприємства, зокрема основні засоби, майно, включене до складу єдиного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, майно, створене внаслідок виконання державних контрактів з оборонних закупівель, товари, продукція, виробничі запаси тощо. (ст. 9 Закону).

5. Якщо ти хочеш СОБІ земельні ділянки з готовими комунікаціями у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Запоріжжі тощо, відбери їх у державних підприємств.

Акціонерне товариство здійснює управління корпоративними правами (частками у статутному капіталі) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі та функціями уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі щодо об’єктів державної власності, що не увійшли до статутних капіталів господарських товариств у оборонно-промисловому комплексі (ч. 7 ст. 3 Закону).

Акціонерне товариство має право самостійно розпоряджатися майном… відповідно до порядку, затвердженого наглядовою радою акціонерного товариства (ч. 2 ст. 5).

Під акціонерним товариством у цих випадках розуміється реформований Концерн. Отже, Концерн може ухвалити рішення, що тому чи іншому державному підприємству надалі не потрібен певний виробничий майданчик, і тоді такий майданчик автоматично  переходить під управління Концерну, який розпоряджається ним на власний розсуд, обмежуючись тільки рішеннями наглядової ради.

6. Набери грошей у борг і не віддавай.

Під час створення акціонерного товариства, формування його статутного капіталу та припинення діяльності державного концерну "Укроборонпром" шляхом перетворення, зокрема під час відступлення права вимоги, переведення боргу, не застосовуються положення законодавства і договорів щодо:

1) необхідності одержання згоди кредиторів щодо заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;

2) права кредиторів вимагати у зв’язку з припиненням діяльності державного концерну "Укроборонпром" шляхом перетворення забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;

3) припинення внаслідок заміни боржника - державного концерну "Укроборонпром" поруки, гарантії (контргарантії), а також застави, встановленої іншою особою; (ч. 9 ст. 3 Закону).

У Законі дійсно передбачено, що акціонерне товариство стає повним правонаступником Концерну. Але залишається прогалина, що дозволяє "скинути" усі борги на іншу особу (яка, припустимо, і так знаходиться на межі банкрутства) ще до завершення перетворення та створення правонаступника. 

7. Збудуй будинок на території заводу. Але в жодному разі не питай дозволу архітекторів, пожежників, екологів, сусідів… Вони злі і змусять тебе будувати не так, як ти хочеш.

Безоплатна передача нерухомого майна … може здійснюватися без попередньої державної реєстрації прав на таке майно. Підставою для державної реєстрації прав на таке майно є рішення уповноваженого суб’єкта управління про передачу майна та акт приймання-передачі майна (ч. 5 ст. 9).

Отже, під час реєстрації права власності на нерухоме (наприклад) майно реєстратор не матиме права вимагати підтверджень законності будівництва, оскільки Законом визначено виключний документ-підстава для реєстрації.

8. Попроси свого друга-великого забудовника викупити борг державного підприємства у банку. Банк відразу погодиться, тому що в заставі у банку вже 10 років лежить ферма (15 га) на Тернопільщині. А коли друг купить борг, поміняй для нього ферму на Тернопільщині на базу відпочинку (1 га) у Конча-Заспі.

З метою здійснення заходів з підготовки підприємства до реформування та безоплатної передачі майна … майно підприємства … на яке накладено арешт під час здійснення виконавчого провадження, адміністративний арешт майна або яке передано в податкову заставу (далі - обтяжене майно), за рішенням уповноваженого суб’єкта управління замінюється іншим майном, ринкова вартість якого не менша за ринкову вартість обтяженого майна, зокрема майном, переданим відповідному суб’єкту господарювання на підставі рішення уповноваженого суб’єкта управління (ч. 1 ст. 11).

Хочеться наголосити, що цей текст – гротескний опис того, що стає теоретично можливим, а не прогноз на майбутнє.

Для ефективного реформування необхідні виключні рішення. Я особисто бажаю наснаги команді Концерну Укроборонпром у її боротьбі ЗА майбутнє оборонно-промислового комплексу і ПРОТИ великих спокус.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Вакансії
Більше вакансій
Дизайнер
Киев Ligamedia
Розмістити вакансію

Коментарі

Останні новини